ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Göç ve diaspora çalışmaları hakkında bilimsel araştırma ve incelemeler

Yaşanan gelişmeler neticesinde oluşan modern ulus devletlerin neredeyse hiçbiri etnik ve kültürel anlamda homojen bir yapıdan oluşmamaktadır. Bu durumun, en temel sebeplerinden biri olan göç olgusu, uluslararası ilişkilerde veya ikili ilişkilerde.

Bitnami